Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Tháng 05 : 829
Năm 2022 : 33.068
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA NHÀ TRƯỜNG

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HS

          Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, cán bộ nhân viên nhà trường.

          Thưa các các em học sinh thân mến.

          Hôm nay, tôi rất vui mừng được phát biểu trong buổi Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021. Tôi xin gửi tới các thầy giáo, cô giáo, các cán bộ nhân viên cùng các em học sinh lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

          Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các cán bộ nhân viên nhà trường.

          hưa các các em học sinh thân mến.

    Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp.

          Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Đồng thời tăng cường nhận thức cho mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - giáo dục- văn hóa xã hội và sinh hoạt hàng ngày của người dân.

          Thông qua Ngày Pháp luật giúp cho mọi tổ chức, cá nhân, công dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật; Qua đó, những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về tất cả các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội; từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp.

          Ở nước ta, ngày 09/11 hàng năm là Ngày Pháp luật với dấu mốc đây là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946. Là bản Hiến pháp của nền dân chủ đầu tiên của Nhà nước ta, Hiến pháp năm 1946 đã thấm nhuần, thể hiện triệt để tinh thần, tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân.

     Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đồng thời, đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Do vậy, đây còn là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc.

       Ngày 09/11 được coi là điểm mốc, là sợi chỉ đỏ kết nối, xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, nhắc nhở, giáo dục họ ý thức tôn trọng pháp luật, để không chỉ là một ngày, mà phấn đấu sẽ là 365 ngày trong một năm mọi tổ chức, cá nhân tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật theo khẩu hiệu "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật".

          Ngày pháp luật được tổ chức nhằm tạo bước phát triển mới trong việc nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật - một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng và là nhiệm vụ thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp, các ngành với mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ và tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội.

          Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các cán bộ nhân viên nhà trường.

          Thưa các các em học sinh thân mến.

          Ngày Pháp luật năm 2021 với Chủ đề:" Tích cực hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2021 góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật".

          Ngày Pháp luật 9/11/2021 tiếp tục là một điểm nhấn cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tạo bước chuyển biến mới cho công tác này để xã hội tiếp nhận và áp dụng pháp luật như một thói quen, một phần tất yếu trong hoạt động hàng ngày, góp phần xây dựng ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân và tổ chức trong thực hành "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật".

          Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác này. Trong rất nhiều Văn kiện của Đảng và pháp luật của Nhà nước đã đề cập đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nhiều Chương trình, Đề án, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã đề cập đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

          Thực hiện các Văn kiện của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Đề án, Chương trình, kế hoạch, Chỉ thị về phổ biến giáo dục pháp luật của UBND tỉnh, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian qua, trường THCS Hồng Giang đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp đẩy mạnh thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

          Để Ngày Pháp luật năm 2021  thực sự thiết thực, ý nghĩa, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung cần thực hiện sau đây:

          Mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ nhân viên, mỗi học sinh cần chủ động hơn trong việc nghiên cứu, tìm hiểu, học tập và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật vì lợi ích của mình và cộng đồng.

          Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống, tham nhũng, bạo lực học đường,  thực hành tiết kiệm, chống lãng phí , thực hiện TTATGT, An toàn thông tin... học tập và làm theo phong cách, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh.

          Có giải pháp hữu hiệu để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhà trường, coi đây là khâu đột phá trong tổ chức thi hành pháp luật, là mục tiêu quan trọng nhất của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

          Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường thông qua việc lồng ghép pháp luật vào các môn học chính khóa; các giờ ngoại khóa, cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về pháp luật  từ  khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đồng thời tạo nền tảng, cơ sở cho  học sinh khi ra trường trở thành những người công dân tốt, có ý thức chấp hành pháp luật nghiêm túc. Vì Học sinh, là những công dân đang trên bước đường trưởng thành, những người lao động, chủ nhân tương lai của đất nước. Đối với các em, hiểu biết pháp luật là một bộ phận của học vấn và ý thức pháp luật là một thành phần quan trọng không thể thiếu được của nhân cách. 

          Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, mỗi người chúng ta phải bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống. Một quốc gia phát triển bền vững cần được xây dựng trên nền tảng pháp lý vững chắc, trong đó tinh thần thượng tôn pháp luật phải được đặt lên hàng đầu. Tinh thần đó không chỉ được tôn vinh trong Ngày Pháp luật Việt Nam, mà phải trở thành nền tảng trong hoạt động của bộ máy nhà nước và của cả hệ thống chính trị, phải trở thành nếp sống văn hóa thường xuyên của mỗi người dân, mỗi cộng đồng xã hội.

          Cuối cùng, tôi xin chúc các thầy giáo, cô giáo, các cán bộ nhân viên, các em học sinh  mạnh khỏe, hạnh phúc. Luôn sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.


          Xin trân trọng cảm ơn.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới