Trường THCS Hồng Giang nằm cạnh quốc lộ 31 được thành lập năm 1963, đến năm 1976 đổi tên thành trường PTCS Hồng Giang sau khi sát nhập với trường tiểu học. Cho đến năm 1992 trường được tách riêng và chính thức mang tên Trường THCS Hồng Giang như ngày nay. Trường có tổng diện tích 12.962 m2, thuộc thôn Kép 2A - xã Hồng Giang. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nên bộ mặt kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội nông thôn đã có nhiều đổi mới tích cực, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao. Nhà trường được công nhận chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001 - 2010 vào tháng 2/2005. Trường được công nhận chuẩn lại vào tháng 12 năm 2011 và tháng 2 năm 2018, cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, đáp ứng được yêu cầu của việc dạy và học.

Năm học 2019- 2020, Trường THCS Hồng Giang có 18 lớp, 549 học sinh, 40 CBGV-NV (trong đó cán bộ quản lý 02, giáo viên 33, nhân viên hành chính 05 (01 kế toán, 01 văn thư, 01 y tế, 01 thư viện; 01 TB-ĐD). 
- CBGV trên chuẩn 32/40 = 80%. Về cơ cấu giáo viên dạy theo môn học nhìn chung tương đối đủ. Độ tuổi trung bình của GV trong trường là: 36,8.